• Egzamin Ósmoklasisty 2024
     • Egzamin Ósmoklasisty 2024

      Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji i nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

      Terminarz oraz czas trwania egzaminu Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
      Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni:

      - 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

      - 15 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

      - 16 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.

      Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, j. obcy - do 135 minut. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut- język polski; 10 minut-matematyka, język obcy nowożytny).
      Do egzaminu w terminie dodatkowym (10,11,12 czerwca 2024 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu:

      Dla_osmoklasistow.pdf​​​​​​​

     • Tajemniczy ogród

      Uczniowie klasy V c w ramach podsumowania lektury wykonali makiety tajemniczego ogrodu. W swojej pracy wykazali się kreatywnością i współpracą, wykorzystali pudełka, bibułę, piasek, żywe kwiaty i plastelinę.

     • Zajęcia w klasie VII b

      W ramach wprowadzenia do lektury uczniowie klasy VII b czytali na języku polski „Dziady" cz. II Adama Mickiewicza.

      Czytaliśmy z podziałem na role, które zostały wcześniej przydzielone. Wszyscy w skupieniu oddaliśmy się lekturze, w takich okolicznościach stała się na pewno atrakcyjniejsza. Miejmy nadzieję, iż pozwoliło to uczniom lepiej zrozumieć treść lektury i jednocześnie przeżyć coś nowego.

     • Pasowanie na czytelnika

      W dniach  18.04 - 23.04.2024  roku w nasze szkole odbyły się imprezy biblioteczne „Pasowanie na czytelnika” . Głównym ich celem było przyjęcie najmłodszych uczniów z klas Ia , Ib , Ic i Id do grona czytelników biblioteki szkolnej.
      Poprzez zabawę tj. rozwiązywanie zagadek i uczestnictwo w konkursach dzieci wzbogacały  swoją wiedzę na temat zasad postępowania z książką.
      Najważniejszym punktem tej uroczystości było ślubowanie.
      Dzieci słowami „ My uczniowie pierwszej klasy, Tobie książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy” zobowiązały się do szanowania książek.
       Impreza zakończyła się wręczeniem  każdemu dziecku książki „Wnuczka antykwariusza” Justyny Bednarek oraz pamiątkowych zakładek, aby służyły dzieciom podczas ich licznych przygód z książką.
       pasowanie_na_czytelnika.pdf
       
      nauczyciel bibliotekarz
      Małgorzata Górak 
       

     • Jaką wybrać szkołę średnią?

      12 kwietnia do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele  z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Ósmoklasiści obejrzeli film prezentujący szkołę, zapoznali się z ofertą edukacyjną placówki oraz otrzymali zaproszenie na Dzień Otwartych Drzwi.Spotkanie  pomogło ósmoklasistom w potencjalnym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.Urszula Gaber

     • Światowy Dzień Zespołu Downa

      Święto ustanowione z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w 2005 roku.

      Data 21 marca nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do nadejścia wiosny oraz genetycznego podłoża Zespołu Downa – trisomii 21 chromosomu.

      Światowy Dzień Zespołu Downa nazywany jest również Dniem Kolorowej Skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary są symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z trisomią 21 chromosomu.

      Celem podejmowanych działań jest zachęta do wyrażania naszej tolerancji, zrozumienia i wsparcia dla nich.   

      W Sadkowie co roku obchodzimy kolorowo ten dzień! 

      Weronika Moruń 

      Nikola Ilejko-Łuniewska 

      we współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

     • Gminne Zawody Pływackie

      Dnia 10.04.2024 r. reprezentanci klas trzecich z naszej szkoły uczestniczyli w Gminnych Zawodach Pływackich w Katach Wrocławskich. Konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach: styl dowolny oraz styl grzbietowy a ponadto odbyła się również klasyfikacja drużynowa. Konkurencje były przeprowadzane wśród chłopców i dziewczynek. Emocje były ogromne, wszyscy wzajemnie się wspierali i dopingowali. Efekty starań naszych uczniów były widoczne podczas podsumowania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i dumni, ponieważ zdobyliśmy 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto Nikodem Chołuj, uczeń klasy 3 b zdobył 1 miejsce w stylu dowolnym oraz 3 miejsce w stylu grzbietowym. Natomiast Jakub Głowiński, uczeń tej samej klasy zdobył 1 miejsce w stylu grzbietowym.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
      Katarzyna Hausman

     • Szkolny Konkurs Recytatorski

      I niech wiersz, co ze strun się toczy,Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,Tak jasny jak spojrzenie w oczyI prosty jak podanie ręki. 

      Leopold Staff

       

      5 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 23 uczniów z klas 4-7. Było to niezwykłe święto poezji, każda recytacja bowiem była jak uczta... Uczestnicy zaskoczyli jury wyborem tekstów i sposobem mówienia.

      Dla wielu było to pierwsze wystąpienie, tym bardziej jesteśmy dumne z wystapień naszych uczniów.

      Jury w składzie: Pani Ewa Majewska, Pani Joanna Gorczyca, przedstawicielki SU Helena Ślipiec i Nina Sławińska przyznało nastepujące miejsca:

      I - Iga Mader, klasa 5;

      II - Malwina Mader, klasa 7, Julia Maciaszek, klasa 7;

      III - Lili Kołodziej, klasa 4, Zosia Kawalec, klasa 5, Emilia Haberla, klasa 6 .

      WYRÓŻNIENIA : Kayah Szylar-Trabszo, kl.4, Wiktoria Durka, kl.6, Urszula Adamczyk, kl.6, Anna Kubina, kl.6, Urszula Garwol, kl.4.

      Gratulujemy wszystkim młodym recytatorom i liczymy na udział w kolejnych konkursach.

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

        Uczniów zainspirowały i pomogły w doborze repertuaru panie  polonistki: Urszula Gaber, Justyna Machałek  i Małgorzata Błażejewska-Koguciuk, nad organizacją czuwała pani Ewa Majewska, dekorację przygotowała pani Małgorzata Tul. Dziękujemy serdecznie.

      M. Błażejewska - Koguciuk