• Kadra szkoły

     •  

      Dyrektor: mgr KRZYSZTOF HAUSMAN

      Wicedyrektor mgr Agnieszka Kromer

      Wicedyrektor mgr Izabela Majchrzak

       

      Rok szkolny 2023/2024

      Nauczyciele klas I - III:

      klasa I "a"-  mgr Irena Piątek
      klasa I "b"-  mgr Beata Dudziak
      klasa I "c"-  mgr Joanna Biel
      klasa I "d"-  mgr Anna Fałowska
      klasa II "a"- mgr Karolina Dobosz
      klasa II "b"- mgr Ewa Liberka
      klasa II "c"- mgr Natalia Piestrak

      klasa II "d"- mgr Iwona Kaliniewicz
      klasa III "a"-mgr Elżbieta Matejunas
      klasa III "b"-mgr Katarzyna Hausman
      klasa III "c"-mgr Renata Mazurek

      Wychowawcy klas IV - VIII:

      klasa IV "a"- mgr Tomasz Galant
      klasa IV "b"- mgr Magdalena Garwol               
      klasa IV "c"- mgr Wojciech Chyra

      klasa V "a"-  mgr Małgorzata Samborska
      klasa V "b"-  mgr Justyna Łukowicz
      klasa V "c"-  mgr Adam Bońkowski
      klasa VI "a"- mgr Agnieszka Kuczyńska
      klasa VI "b"- mgr Renata Brzozowska
      klasa VI "c"- mgr Joanna Berbeka
      klasa VII "a"-mgr Kinga Kalinowska
      klasa VII "b"-mgr Marta Iwańska
      klasa VIII"a"-mgr Urszula Gaber

      Nauczyciele klas IV - VIII:

      Język polski: 
      mgr Małgorzata Błażejewska-Koguciuk
      mgr Urszula Gaber
      mgr Justyna Machałek
      mgr Agnieszka Kuczyńska
      Język polski dla obcokrajowców:
      mgr Małgorzata Samborska
      mgr Justyna Machałek

      Język niemiecki:
      mgr Małgorzata Kołodziejczyk
      mgr Justyna Łukowicz
      mgr Izabela Majchrzak
      mgr Jolanta Selwesiuk
      Język angielski: 
      mgr Magdalena Garwol
      mgr Marta Iwańska
      mgr Maryna Kushnir
      Historia:

      mgr Małgorzata Samborska
      Wiedza o społeczeństwie: 
      mgr Agnieszka Kuczyńska
      Geografia:  
      mgr Andrzej Jędrzejko
      mgr Wilińska Irena
      Matematyka:
      mgr Joanna Berbeka
      mgr Justyna Łukowicz
      mgr Anna Mańkowska
      mgr Wójciak Iwona
      Biologia, Chemia, Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie
      mgr Renata Brzozowska
      Informatyka:
      mgr Anna Mańkowska
      Plastyka:
      mgr Małgorzata Tul
      Muzyka: 
      mgr Kinga Kalinowska
      Technika: 
      mgr Monika Łomecka
      Religia: 
      mgr Arleta Molisak
      mgr Mariola Piasecka
      Fizyka:
      mgr Anna Mańkowska
      Wychowanie do życia w rodzinie: 
      mgr Renata Brzozowska
      Doradztwo Zawodowe:
      mgr Justyna Machałek
      Edukacja dla bezpieczeństwa: 
      mgr Tomasz Galant
      Wychowanie fizyczne: 
      mgr Wojciech Chyra,
      mgr Tomasz Galant,
      mgr Adam Bońkowski     
              
      Etyka: 
      mgr Urszula Gaber
      Socjoterapeuta:
      mgr Małgorzata Kruszelnicka
      Pedagog: 
      mgr Weronika Moruń
      Psycholog: 
      mgr Nikola Ilejko-Łuniewska
      mgr Aleksandra Bekieszczuk-Grabarz
      Logopeda:
      mgr Ewa Majewska

      Pedagog specjalny:
      mgr Katarzyna Hausman
      mgr Marta Matkowska

      Nauczyciele wspomagający:
      mgr Adam Bońkowski, mgr Wojciech Chyra, mgr Małgorzata Kruszelnicka, mgr Lech Andrzejewski, mgr Bosakiewicz Marcin, mgr Wojciech Chyra, mgr Andrzej Duczmal, mgr Joanna Gorczyca, mgr Małgorzata Górak, mgr Jarosław Matuszewski, mgr Irena Piątek, mgr Rafał Woźnicki
      Zajęcia świetlicowe:

      mgr Stanisław Zamiar, mgr Jadwiga Martyszko, mgr Magda Kawulak, mgr Natalia Piestrak, mgr Judyta Stasiak-Klajber, Jolanta Jasek-Więckowska
      Bibliotekarz:
      mgr Małgorzata Górak, mgr Agnieszka Kromer