• Rada Rodziców

     • Wpłaty na Radę Rodziców

     • Dobrowolnie wpłaty na konto Rady Rodziców działającej przy ZSP Sadków:

      22 1020 5242 0000 2502 0478 4833

      Drodzy Rodzice,
      prosimy o wsparcie Rady Rodziców i dokonywanie wpłat na Komitet Rodzicielski- ustalona składka za pierwsze dziecko wynosi 60 zł, a za kolejne 30 zł.
      Opłatę można dokonać poprzez:
      1. Przelew bankowy na konto
      SKO Rada Rodziców 22 1020 5242 0000 2502 0478 4833