• Projekt Unijny Przyjazna szkoła

    • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie realizuje projekt „Przyjazna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

     Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.
     W ramach  projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

     • Zajęcia sportowe:
      poniedziałek 13:45 - 14:30
      wtorek 12:40 - 13:25 
      piątek 14:35 - 15:20
     • Zajęcia językowe - język angielski: 
      poniedziałek    11:40 - 12:25 
      piątek  11:40 - 12:25
       
     • Koło plastyczne: 
      poniedziałek    13:45 - 14:30
       
     • Koło przedsiębiorczości:
      poniedziałek    13:45 - 14:30
     • Zajęcia matematyczne i logicznego myślenia:
      wtorek 14:35 - 15:20
     • "Halo... tu Sadków" - szkolne radio
      poniedziałek    12:40 - 13:25
     • Zajęcia umuzykalniające - szkolna orkiestra i chór:
      wtorek 14:35 - 15:20
      środa   12:40 - 13:25
       
     • Terapia przez ruch:
      poniedziałek   12:40 - 13:25

     Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

     Biofeedback:

     • środa  11:00 - 15:30

     Socjoterapia:

     • wtorek 13:45 - 14:30

       Dla uczniów szkoły będą organizowane wycieczki edukacyjno-kulturalne.