• Aktualności

     • Ważny komunikat
      • Ważny komunikat

       Szanowni Państwo,

       Informujemy, że od dnia 21 września 2022r. nastąpi korekta rozkładów jazdy. Zmiany są podyktowane bardzo dużymi potokami pasażerskimi występującymi w godzinach szczytów komunikacyjnych na liniach 88 oraz 89.

        

       W załączeniu rozkłady jazdy obowiązujące od środy, tj. 21.09.2022r.

      • Projekt Unijny "Przyjazna szkoła"

       W roku szkolnym 2022/2023 w szkole będzie realizowany projekt zewnętrzny.

       Tytuł projektu:  Przyjazna szkoła

       Beneficjent:  Gmina Kąty Wrocławskie

       Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0150/21

       Całkowita wartość projektu: 315 381,25 zł

       Przyznana kwota dofinansowania : 267 866,25 zł

       Celem  głównym projektu jest:

       „Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kąty Wrocławskie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do 31 sierpnia 2023 r.”

       Koordynatorem projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie jest Joanna Głowińska.

       W ramach projektu w ZSP w Sadkowie w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano następujące zadania:

       Zadanie 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

       1. Zajęcia sportowe

       2. Zajęcia językowe - j. angielski

       3. Koło plastyczne

       4. Koło przedsiębiorczości

       5. Zajęcia matematyczne i logicznego myślenia

       6. „Halo … tu Sadków” – szkolne radio

       7. Zajęcia umuzykalniające – szkolna orkiestra i chór

       8. Zajęcia sportowe

       Zadnie 2. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia

       9. Terapia przez ruch

       10. Terapia Biofeedback

       11. Socjoterapia

       Zadnie 4.  Wyjazdy edukacyjne

        

       Dokumentacja projektowa:

       1. Regulamin_projektu_150.doc

       2. Formularz_zgloszeniowy,

       3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu- załącznik nr 2 powyżej

       Informacje odnośnie projektu na stronie gminy Przyjazna szkoła

     • Obiady szkolne
      • Obiady szkolne

       Od 3 października 2022 r. stołówka szkolna będzie wydawać tylko drugie dania i napój (bez zupy). Zmiana dotyczy klas 1 - 8. Spowodowane jest to wzrostem cen zakupu surowców oraz bardzo dużą ilością chętnych dzieci, a to wiąże się z  trudnościami kadrowymi i lokalowymi. Cena jednostkowa pozostaje bez zmian czyli 6 zł.
       Rodzice, którzy chcieliby złożyć rezygnację z usług stołówki powinni zgłosić to w formie pisemnej na adres: intendent@zspsadkow.pl z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, Sadków, ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie
    • sekretariat@zspsadkow.pl
    • redakcja@zspsadkow.pl
    • 71 31 66 153
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie Sadków, ul. Szkolna 9 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych